کارگاه نرم افزار revit mep

کارگاه نرم افزارrevit mep

مدرس: از آموزشگاه کاشانه

زمان: مرداد 94

هزینه: 3000000 ریال

خواهشمند است هرچه سریعتر فیش واریزی را به امور آموزش و پژوهش تحویل نمایید.