پیام عضو معمار هیات مدیره نظام مهندسی کردستان بمناسبت سوم اردیبهشت: بی توجهی به معماری، هویت شهرها را آشفته کرده است مهندس ابراهیم حمزه زاده عضو معمار هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان سوم اردیبهشت روز معمار را به جامعه مهندسی بخصوص مهندسین معمار کردستان تبریک گفت.
وی طی پیامی نامگذاری دو روز در تقویم کشور بعنوان روز مهندس و روز معمار را نشان از تاثیرگذاری و جایگاه ویژه آنان در جامعه توصیف کرد و تاکید نموده است: تجسم تمدن باشکوه این مرزوبوم و فخر ورزیدن به هنر و میراث گرانبهای آن بدون درنظر گرفتن جایگاه و نقش پررنگ معماران این دیار امکان پذیر نیست.
وی همچنین معماران طلایه داران میراث کهن و پیشگامان ورود به دنیای مدرن و توسعه توصیف نمود.
مهندس حمزه زاده معماری را جزو شکل دهندگان هویت جامعه می داند و بی توجهی و عدم درک جایگاه معماران را منتهی به بی هویتی جامعه دانست.
وی با بیان جایگاه معماران در جامعه امروز نیز بیان داشت: یکی از عوامل مهم بی هویتی و آشفتگی چهره شهرها، روان متلاطم انسان شهری در بی توجهی به معماری ساختمان ها و بناها و همچنین چهره ی شهرها می باشد.
وی از مسئولین حوزه مدیریت شهری خواست تا با بازخوانی جایگاه معماری و معماران به ترمیم هویت آشفته شهرها و ابنیه ها بپردازند.