هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان کردستان با معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با مهندس عرفان مرادی معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان دیدار کردند.
در این دیدار هیات مدیره سازمان ضمن تبریک به مهندس مرادی بعنوان معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان برای وی آرزوی موفقیت کردند.
هیات مدیره همچنین از همکاری های دلسوزانه مجموعه راه و شهرسازی استان با سازمان استان تقدیر کردند.
مهندس مرادی نیز  با تاکید بر لزوم هماهنگی و ارتباط هرچه بیشتر با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان  این ارتباط را به نفع و ارتقای کمی و کیفی ساخت و سازها و خدمت به شهروندان توصیف کرد.
وی خواستار برگزاری نشست های مشترک در رابطه باهماهنگی هرچه بیشتر در این زمینه شد.