هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین شدند در اولین جلسه رسمی شورای مرکزی در روز ۲۹ بهمن انتخابات هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد 
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در نخستین جلسه  رسمی  دوره هشتم شورای مرکزی که با حضور ۲۲ نفر از اعضای اصلی، جلسه رسمیت یافت ،سه نفر از اعضای شورای مرکزی نامزد احراز سمت دبیر اجرایی شورای مرکزی شدند که با رای گیری از حاضران آقای مهندس جعفر هاشم زاده با ۱۹ رای  و مهندس بهمن مومنی مقدم با ۱۷ رای به عنوان دبیر اجرایی شورای مرکزی برگزیده شدند. همچنین برای احراز سمت منشی هیئت رئیسه دو نفر نامزد شدند که با رای گیری از اعضا به ترتیب مهندس مجتبی احمدزاده با ۲۱ رای  و مهندس مجید جی افرام با ۲۰ رای در جایگاه منشی هیئت رئیسه قرار گرفتند .