نشست مشترک سازمان نظام مهندسی کردستان با کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج

نشست مشترک سازمان نظام مهندسی کردستان با کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج در محل سازمان برگزار شد.

در این نشست یوسف اسدی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر، مهندس قادرمزی نایب رئیس سازمان، مهندس حسام شریعتی و خانم مهندس بهار راستین اعضای هیات مدیره حضور داشتند.

خانم مهندس بهار راستین ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های گروه ترویج، همکاری دیگر نهادهای استان بخصوص شورای شهر را در این رابطه ضروری توصیف کرد.

وی باعنوان اینکه سازمان در حد وسع و اختیارات خود با حضور در مدارس، آموزش استادکاران و کارگران ساختمانی، بازدیدها، چاپ اقلام فرهنگی مرتبط، دیدار با مسئولین استان توانسته است اقداماتی را انجام دهد، افزود: تاثیرگزاری و اشاعه و ترویج مقررات ملی ساختمان مستلزم عزم جدی مسئولین ذیربط استان است.

در این نشست همچنین مهندس کریم قادرمزی با اعلام حمایت و تلاش سازمان در جهت ترویج مقررات ملی ساختمان، همکاری شورای شهر و سازمان را در جهت نیل به اهداف تعیین شده مهم دانست و خواستار تشکیل نشست ها و کارگروه های مرتبط شد.

نایب رئیس سازمان اعلام داشت: نظام مهندسی ساختمان کردستان از هرگونه اقدام و همکاری دیگر ارگان ها و سازمان ها استقبال می کند.

مهندس مهدی حسام شریعتی نیز با ابراز اینکه ترویج مقررات ملی ساختمان مستلزم کار مداوم و برنامه ریزی اصولی است، بیان داشت: متاسفانه آنگونه که شایسته است به حوزه فرهنگ سازی در زمینه ساخت و ساز اصولی، ترویج و بسط مقررات ملی ساختمان در جامعه اقدام نشده است.

وی همچنین عدم این اهتمام را منجر به خسارت های جبران ناپذیر دانست و افزایش حاشیه نشینی و ساخت و سازغیرمجاز را در ادامه این بی توجهی دانست.

یوسف اسدی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج با استقبال از برنامه های سازمان در این حوزه آمادگی این کمیسیون را در جهت همکاری اعلام نمود.

وی افزود: فرهنگ سازی و  آگاهی بخشی را در حوزه ساخت و ساز اصولی باید از مدارس آغاز کرد.

اسدی تداوم نشست ها و انعقاد تفاهم نامه ای در این رابطه را خواستار شد.