مهندس قناعت نماینده شورای مرکزی در کمیسیون هم ارزی رشته ها شد

مهندس جمال قناعت عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نماینده شورای مرکزی در کمیسیون هم ارزی رشته ها شد.

 هیات رییسه شورای مرکزی  درتاریخ19/ 12/ 95 حکم مهندس قناعت را بعنوان نماینده شورای مرکزی در کمیسیون هم ارزی رشته ها ابلاغ کرد.