مهندس حمزه زاده رئیس کارگروه تجربیات جهانی درخصوص مقررات ملی ساختمان در معماری شورای مرکزی شد

مهندس ابراهیم حمزه زاده عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان  و عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی  بعنوان رئیس کارگروه بررسی تجربیات جهانی درخصوص مقررات ملی ساختمان در معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور انتخاب شد.

این کارگروه طی جلسه گروه تخصصی معماری ویژه بیستمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان  با توجه به نقش موثر گروه های تخصصی و کمیته ها و کمیسیون­ها در اجرایی شدن خط مشی های عمومی سازمان  و چشم انداز گروه تخصصی معماری شورای مرکزی دوره هفتم تشکیل گردید.

مهندس حمزه زاده افزود: طی جلسات آتی این کارگروه، خط مشی، اهداف و برنامه ها تشریح و اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در پایان از اعضای گروه معماری خواست تا دیدگاه ها و تجربیات خود را در جهت طرح و استفاده در جلسات کارگروه به روابط عمومی سازمان (ایمیل info@kurdnezam.ir یا شماره تلگرامی 09183781219) ارسال فرمایند.