مصوبات 28 فروردین 95

تاریخ تشکیل جلسه:28/01/95

    مصوبه شماره 1

موضوع:

نامه رئیس هیئت اجرایی انتخابات شورای مرکزی در خصوص داوطلبان انتخابات هفتمین  دوره شورای مرکزی به شماره 597/95 مورخ 28/01/95.

 

متن مصوبه:

نامه رئیس هیات اجرای در انتخابات شورای مرکزی در خصوص فرم اصلاحی ثبت نام داوطلبان هیئت مدیره شورای مرکزی در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مصوب گردید با توجه به شرایط انتخابات و مسائل موجود در امر انتخابات ، از طرف هیئت مدیره استان تنها یک نفر به عنوان داوطلب انتخابات معرفی و بر اساس سابقه ی درخشان نماینده هیئت مدیره در شورای مرکزی، مجدداض جناب آقای دکتر جمال قناعت به عنوان تنها داوطلب استان معرفی می گردند.


    مصوبه شماره 2

موضوع:

تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان کردستان در سال 1395

 

متن مصوبه:

با توجه به بحث های هیئت مدیره در رابطه با جدول پیشنهادی شورای مرکزی موضوع ساختار شکست تعرفه خدمات مهندسی (درصدهایی که به گروههای تخصصی اختصاص داده شده است) جدول ساختار شکست پیوست به تصویب هیئت مدیره سازمان می رسد و ملاک تعیین تعرفه سال 1395 بر اساس بهای واحد تمام شده ساختمان اعلامی از سوی شورای مرکزی خواهد بود.

 

 

   مصوبه شماره 3

موضوع:

قراردادهای طراحی و اجراء سازمان نظام مهندسی تدوین شده توسط جناب آقای دکتر رشیدی.

 

متن مصوبه:

قرار دادهای طراحی و اجزاء تنظیمی توسط جناب آقای دکتر رشیدی در جلسه مطرح و مصوب گردید ، قراردادهای فوق الذکر سریعاً به واحدهای امورم هندسین استان، دفاتر نمایندگی شهرستان ها و واحد مجریان ابلاغ تا در اختیار مهندسان و کارفرماها، به عنوان نمونه قراردادهای پیشنهادی سازمان می باشد، و مهندسان می توانند در قراردادهای خود از این نمونه به عنوان الگویی برای انعقاد قراردادها استفاده نمایند.

 

    مصوبه شماره 4

موضوع:

معرفی نماینده هیئت مدیره در صندوق حمایت از اعضا.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید جناب آقای دکتر جمال قناعت به عنوان نماینده هیئت مدیره در صندوق حمایت از اعضا  معرفی گردند.

 

    مصوبه شماره 5

 

موضوع:

اعلام آمادگی شرکت در مراسم فوتسال سازمان های نظام مهندسی کشور.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید با توجه به برگزاری مسابقات فوتسال سازمان های نظامم هندسی کشور در خرداد ماه 95 به میزبانی استان مازندران،هیئت مدیره سازمان موافقت خود را با شرکت تیم فوتسال سازمان در مسابقات اعلام می دارد.

 

    مصوبه شماره 6

موضوع:

نماینده سازمان جهت معرفی اسپانسرهای جلسات شورای مرکزی در تاریخ های 28، 29 و 30 اردیبهشت ماه 1395.

 

متن مصوبه:

با توجه به میزبانی جلسات شورای مرکزی در تاریخ های 28،29 و 30 اردیبهشت ماه در استان کردستان، مقرر گردید آقای آرام فاتحی به عنوان نماینده سازمان جهت ساماندهی امر اسپانسری و کمک های مالی و تعیین و معرفی اسپانسرهای مراسم یاد شده انتخاب می گردد.