مصوبات 13 شهریور 95

تاریخ تشکیل جلسه:13/06/95


مصوبه شماره 1

موضوع:

تسهیل در امورات ارباب رجوع در بخش اجرا

 

متن مصوبه:

مقرر گردید به منظور تشویق و اجرایی نمودن ساز و کار مجریان در شهرستان های استان و تسهیل در امورات ارباب رجوع و با توجه به رکود اقتصادی و کاهش رونق بازار مسکن که منجر به تعطیلی تعدادی از پروژه ها شده است . مقرر گردید :

  • در جاهایی که مجریان به تعداد کافی حضور ندارند و یا ظرفیت آنان تکمیل شده است ارجاع یک کار بدون درج در سهمیه مجریان بلامانع می باشد .
  • در تکمیل بند 9-4-8 فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان کارگروهی متشکل از نماینده شهرداری ، مدیر فنی اجرائی استان و مدیر دفتر نمایندگی شهرستان تشکیل شده و ضمن بررسی درخواست های مجریان و اسناد و مدارک شامل قرارداد با مالک ، پروانه ساختمانی ، گزارش واحد کنترل و بازرسی سازمان و گزارش ناظر هماهنگ کننده ( یا ناظر معماری ) و تعهد مالک و ... در صورت تشخیص توسط اعضای کارگروه ، پروژه تعطیل شده از ظرفیت کار همزمان مجریان ذیصلاح خارج شده لکن همچنان در مسئولیت مجری ذیصلاح مربوطه باقی بماند .


مصوبه شماره 2

 

موضوع:

تعیین تکلیف پروژه هائی که ناظرین آنها بنا به دلایلی در دسترس نباشند.

 

متن مصوبه:

هرگونه تغییر ناظر به پیشنهاد گروه تخصصی مربوطه و تائید مدیر فنی و اجرائی و ریاست سازمان انجام شود.

 

مصوبه شماره 3

 

موضوع:

نحوه انتخاب ناظرین جهت تطبیق نرم افزار ارجاع کار

متن مصوبه:

به منظور اجرایی نمودن نرم افزار مقرر گردید:

1- در خصوص تعیین تکلیف درصد سهمیه سالانه ارائه خدمات در بخش نظارت و تعیین گروههای ساختمانی مورد نظر با رعایت صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال مقرر می شود :

1-1- سازمان نسبت به اعلام آگهی مناسب و فراخوان ( از طریق مکاتبه، درج در سایت سازمان، پیامک و ایمیل ) توسط روابط عمومی اقدام نماید.

1-2- با توجه به اینکه کارهای گروههای ساختمانی الف و ب و ... در صلاحیت مهندسان پایه های بالاتر نیز هست درصورت عدم تمایل، افراد مذکور برای انجام این گونه پروژه ها ( خدمات نظارتی ) لازم  است مراتب را به سازمان اعلام نمایند.

1-3- مهندسینی که دارای صلاحیت طراحی و نظارت توأما" می باشند درصورت تمایل به فعالیت در بخش نظارت، لازم است ضمن اعلام درصد تخصیص یافته به فعالیت در بخش نظارت مراتب را به سازمان اعلام نمایند.

2- چنانچه پس از ارجاع نظارت یک پروژه مهندس مربوطه از قبول کار امتناع ورزد، در صورت تکرار بیش از یکبار در طول یکسال، به مدت حداکثر شش ماه به تشخیص سازمان ارجاع کار به مهندس ناظر خودداری شود.

3- مهندسین ناظر در چهار رشته اصلی مجاز به ارائه خدمات فقط در یک شهرستان می باشند و مراتب توسط مهندسین می بایست به سازمان اعلام گردد.

 ساز و کار اجرایی نمودن این مصوبه توسط  مدیر فنی و اجرایی سازمان فراهم شود.


مصوبه شماره 4


موضوع:

تعیین تکلیف شیوه نامه صدور پروانه مبحث 22

 

متن مصوبه:

مقرر گردید حداکثر تا 20/06/95 در رابطه با تهیه  شیوه نامه صدور پروانه مبحث 22 توسط سازمان نظام مهندسی استان کردستان با شورای مرکزی مکاتبه گردد، مسئول پیگیری مصوبه نیز مدیر فنی و اجرایی سازمان و دبیر کمیته مبحث 22 ، تعیین گردید.

 

مصوبه شماره 5

 

موضوع:

ارزیابی مجدد شرکت های مجری ارت

 

متن مصوبه:

درخواست مدیر دفتر اجرایی نظارت برق ، در خصوص تامین هزینه های اجرای آزمون شامل : اجاره محل ، پذیرایی، طراحی و تصحیح سوالات در جلسه مطرح و مقرر گردید مبلغ 500،000 ریال توسط واحد نظارت برق از هریک از متقاضیان شرکت در آزمون اخذ و به حساب سازمان واریز گردد.

متقاضیان شرکت های مجری سیستم ارت می باشند.

 

مصوبه شماره 6

 

موضوع:

تفویض اختیار و مسئولیت تشخیص ضرورت خرید کالا و خدمات و ایجاد تعهد موضوع ماده 12 نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها برای سال 1395.

 

متن مصوبه:

تفویض اختیار  ومسئولیت تشخیص ضرورت و خرید کالا و خدمات و ایجاد تعهد ماده 12 نظام نامه مالی و معاملاتی برای سال 1395، به شرح ذیل مصوب گردید:

12-1 تفویض اختیار به مدیریت های سازمان و روسای دفاتر نمایندگی شهرستانها.

12-2 تفویض اختیار به رئیس سازمان تا مبلغ یکصد میلیون ریال .

12-3تفویض اختیار به هیات رئیسه سازمان از یکصد و یک میلیون ریال تا سقف سیصد میلیون ریال.

12-4تفویض اختیار به هیات مدیره از سیصد و یک میلیون ریال به بالا.

ضمناً خزانه دار سازمان موظف گردید حداکثر تا دو هفته نسبت به معرفی مدیر امور مالی به هیئت رئیسه اقدام و پس از تایید توسط هیئت رئیسه به هیئت مدیره معرفی گردد.

 

مصوبه شماره 7

 

موضوع:

طرح نامه شماره 9498/95 ص مورخ 06/06/95 در خصوص پرداخت هزینه های مربوط به صدور پایانکار و عوارض ساختمان شماره یک دفتر نمایندگی سقز.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید فیش های صادره از طرف شهرداری به مبلغ های 272،404،980 ریال و 5،015،000 ریال پرداخت و به عنوان بدهی در 4% پرداختی شهرستان سقز منظور گردید


مصوبه شماره 8

 

موضوع:

تعیین تکلیف کمیته دفاتر

 

متن مصوبه:

مصوب گردید هیئت سه نفره ای متشکل از سرکار خانم مهندس راستین، آقای مهندس ژولیده ، آقای مهندس حسام شریعتی و مدیر فنی و اجرایی سازمان حداکثر ظرف 15 روز، اصلاحیه نظام نامه کمیته دفاتر و پیشنهاد اعضا آن را تنظیم و جهت تصمیم گیری به هیئت مدیره اعلام نمایند.

 

مصوبه شماره 9

 

موضوع:

برگزاری مجمع عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان نوبت اول

 

متن مصوبه:

مصوب گردید جلسه مجمع عادی سازمان نظام مهندسی نوبت اول در روز شنبه مورخ 24/07/95 ساعت 16 در محل سالن آمفی تئاتر (مولوی کرد)دانشگاه کردستان با دستور کار ذیل تشکیل گردد.

  • ارائه گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
  • بررسی و تصویب تراز نامه 1394 سازمان.
  • بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395 سازمان.
  • ارائه گزارش عملکرد صندوق حمایت از اعضای سازمان.
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
  • ارائه گزارش های حرفه ای،عملی و فرهنگی و تصویب پیشنهادی مربوط به آن.

در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا، نوبت دوم مجمع در روز دوشنبه مورخ 26/07/95 در همان زمان و مکان برگزار خواهد شد.