مسابقات انتخابی تیم شطرنج سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان جهت اعزام به مسابقات کشوری

قابل توجه اعضای محترم سازمان

مسابقات انتخابی تیم شطرنج سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان جهت اعزام به مسابقات کشوری

مهلت ثبت نام: از دوشنبه 1/ 8/ 96 تا پنجشنبه 11/ 8/ 96

تاریخ برگزاری مسابقات: پنجشنبه و جمعه 13 و 14/ 8/ 96 (درصورت تعدد ثبت نام کنندگان روز چهارشنبه 12/ 8/ 96 نیز به روزهای مسابقات اضافه خواهد شد)

مکان برگزاری: سنندج – خ پاسداران – مجموعه ورزشی استقلال- خانه شطرنج

جهت ثبت نام اینجا کلیک  نمایید