مدارک مورد نیاز جهت عضویت نظام مهندسی
 پس از ثبت نام و تایید توسط واحد آموزش مدارک زیر را تحویل واحد صدور پروانه و عضویت نمایید:
واريز مبلغ 1700000ريال بحساب جاری جم شماره14002019637نزد بانک مسکن (قابل پرداخت در کليه شعب بانک مسکن). (لازمست است اصل فیش به امور مالی سازمان ارائه و کپی تایید شده فیش به کمیته آموزش تحویل گردد).
فتوکپی شناسنامه ( تمام صفحات )
فتوکپی کارت پايان خدمت .
تصوير برابر با اصل گواهينامه پايان تحصيلات کاردانی ، کارشناسی.
ارائه برگ مفاصا حساب با کانون کاردانهای فنی ساختمان در صورت دارا بودن مدرک کاردانی فنی ساختمان