مجمع عمومی سازمان به زمان دیگری موکول گردید

بقابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

ا عنایت به نامه شماره 88320/98/100 مورخ 04/12/98 اداره کل محترم راه و شهرسازی استان کردستان و نیز مشکلات پیش آمده بعلت شیوع بیماری کرونا و لزوم پیشگیری همه اقشار جامعه ، مجمع عمومی سازمان که مقرر بود در تاریخ 11/12/98 برگزار گردد، به زمان ذیل موکول گردید:
زمان: نوبت اول به تاریخ شنبه  23/ 1/ 99  و در صورت نرسیدن به حد نصاب در نوبت دوم به تاریخ چهارشنبه 3/ 2/ 99  موکول گردید.