ماشین حساب نهان etabs

ماشین حساب نهان etabs

گاهی در هنگام وارد کردن اطلاعاتetabs به   نیاز به محاسبات دارید ( در حد یک ماشین حساب ) برای این موضوع طراحان etabs مثل اکثر نرم افزارهای مشابه یک امکان جذاب به شما داده اند در هر جعبه ویرایشی با فشار دادن کلیدshif   و دو بار کلیک سریع می توانید از باکس ماشین حساب آن استفاده کنید و بدون خروج از etabs   محاسبات عددی خود را انجام دهید.

البته اگر در حد چهار عمل اصلی باشد می توان خیلی راحت با نوشتن آن در محل ورود اطلاعات این کار را انجام دهید به عنوان مثال برای  ضرب دو عدد کافی است ابتدا عدد نخست ،  بعد عملگر ضرب (*) و سپس عدد دوم و enter   را بزنید عملیات ضرب انجام می شود و نتیجه در کادر مورد نظر ظاهر می شود.

گردآورنده : مهندس آزاد فائز