قابل توجه اعضا و مراجعین گرامی / خدمات سازمان بصورت غیرحضوری ارائه می گردد اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
شهروندان فهیم

همانگونه که مستحضرید درپی شیوع ویروس کرونا در جامعه و لزوم پیشگیری و رعایت موازین بهداشتی، دستگاه های مسئول بر لزوم پرهیز از حضور در تجمع ها تاکید جدی دارند.
انجام امور بصورت غیرحضوری و الکترونیکی بهترین روش برای انجام امور در شرایط فعلی بشمار می آید.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان پیشتر با شعار تسهیل انجام امور و حرکت بسوی دولت الکترونیک فعالیت های مهمی را انجام داده است.

راه اندازی اتوماسیون اداری، نرم افزار صدور ، تمدید و ارتقای پروانه، نرم افزار اندازیار (ماده 33) و اطلاع رسانی از طریق سایت، کانال تلگرامی و... از جمله این فعالیت ها بشمار می آید.

در هفتە ای کە سپری شد علی رغم درخواست برخی از اعضای محترم و همچنین تعطیلی سازمان در برخی استانها در این شرایط، سازمان پاسخگویی به ارباب رجوع را وظیفه خود دانسته است و با برگزاری جلسات با مسئولین مربوطه سعی در تسهیل انجام امور و استفاده از هر روشی بخصوص غیرحضوری نموده است.
بدینوسیله بجهت حفظ سلامت کلیه ارباب رجوع و کارمندان و اعضای سازمان و بنابه صورتجلسه شماره 65/31/73598 مورخ 17/ 12/ 98 دفنر فنی و امور عمرانی استانداری کردستان و اعلام از طریق صداوسیما و رسانه های جمعی و رسمی سازمان، از روز شنبه 24 اسفند تا پایان سال کلیه امورات بشیوه غیر حضوری خواهد بود.
ارباب رجوع و اعضای محترم می توانند کلیه درخواست های خود را از طریق شماره پیامکی سازمان
30008672221207
با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره تماس اعلام نمایند.
سازمان نیز پس از بررسی و ارجاع به بخش مربوطه از طریق شماره اعلام شده، اطلاع رسانی خواهد نمود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان