قابل توجه مهندسین گرامی/ تکمیل فرم خود اظهاری

باتوجه به مطالب منتشرشده در فضای مجازی توسط تعدادی از مهندسین گرامی در خصوص تکمیل فرم خود اظهاری، به استحضار می رساند تکمیل این فرم در راستای جمع آوری و به روز رسانی اطلاعات شخصی و پروانه ای مهندسین محترم بروی سامانه اندازیار و جدا از موضوع پرداخت مرحله ای حق الزحمه نظارت مطابق بند 16-3 مبحث دوم می باشد.

لذا شایسته است مطابق مفاد نامه شماره 18780/95 مورخ 26/ 12/ 95 سریعا نسبت به تکمیل و ارائه فرم خود اظهاری علی الخصوص: شهر محل سکونت (شهر محل نظارت)، گروه ساختمانی، تفکیک درصد ارائه خدمات در بخش های طراحی و نظارت و متراژ به دفاتر نمایندگی سازمان، اقدام فرمایید.