قابل توجه مهندسین محترم گروه عمران و کارشناسان ماده 27 / کارگاه آشنایی با مبانی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

کارگاه آشنایی با مبانی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

زمان : 9 و 10 خردادماه ساعت 15 الی 19

مکان : سازمان

مدرس : دکتر جمشید کرمی 

حضور کارشناسان ماده 27 الزامیست.

جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش سازمان مراجعه فرمایید. 

در پایان دوره گواهینامه حضوراعطا می گردد.