قابل توجه قبول شدگان آزمون ورود به حرفه مهندسی (مهر ماه سال 98)

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از مهندسانی که در آزمون ورود به حرفه مهندسی مورخ مهر ماه 98 پذیرفته شده اند می رساند جهت ثبت نام براساس برنامه زمانبندی پیوست به امور عضویت و پروانه اشتغال سازمان مراجعه فرمایید.

ضمناً قبول شدگانی که مقیم شهرستانهای استان می باشند با مراجعه به دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانها طبق برنامه زمان بندی پیوست و با در دست داشتن مدارک می توانند اقدام لازم را به عمل آورند.برنامه زمان بندی جهت مراجعه و ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون حرفه ای مهندسان مهر ماه سال 98

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند نام نویسی از پذیرفته شدگان به شرح ذیل انجام می پذیرد:

ترتیب براساس حرف اول نام خانوادگی

روز و تاریخ ثبت نام

الف – ب – پ – پ – ت- ث – ج - چ

2/02/99 –07/02/99

ح – خ – د – ذ- ر – ز-ژ

08/02/99 – 11/02/99

س – ش – ص – ض – ط- ظ- ع - غ

13/02/99 – 16/02/99

ف – ق-ک- گ – ل – م – ن – و – ه - ی

17/02/99 – 21/02/99

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده قبول شدگان آزمون حرفه ای مهندسان مهر ماه سال98

  • زمان مراجعه ثبت نام: 8:30 الی 13
  • یک قطعه عکس 4*3 رنگی جدید
  • گواهینامه موفقیت در آزمون حرفه ای مهندسان از پایگاه اطلاع رسانی وزارت مسکن((www.inbr.ir
  • تصویر برابر با اصل دانشنامه پایان تحصیلات کلیه مقاطع تحصیلی(کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری)
  • جهت صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی، عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان اجبار می باشد.
  • درصورت داشتن عضویت سازمان، جهت تشکیل پروفایل به سایت سازمان( (kurdnezam.ir - خدمات الکترونیک – سامانه پروانه های مهندسین – درخواست صدور پروانه مراجعه شود.

 

  • تبصره1:

در صورت ارائه گواهی موقت ، مدت اعتبار پروانه اشتغال صادره یکساله و با اخذ تعهد محضری صورت می پذیرد.

  • تبصره 2:

استعلام فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد فقط با ارائه دانشنامه امکان پذیر می باشد.

  • تبصره 3:

فرم های صدور پروانه و درج صلاحیت جدید در پروفایل هر متقاضی موجود می باشد.

  • تبصره 4:

اعضایی که در شهرستانها سکونت دارند، می تواننند طبق برنامه زمان بندی به دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانهای محل اقامت مراجعه فرمایند.