قابل توجه بانوان گرامی عضو سازمان/  ثبت نام در کلاس های ورزشی

به اطلاع بانوان گرامی عضو سازمان می رساند در صورت تمایل به شرکت در کلاس های ورزشی ذیل به امور رفاهی سازمان (سرکار خانم رضایی) مراجعه و یا با شماره های سازمان (داخلی 107) تماس حاصل فرمایید.

درصورت به حدنصاب رسیدن کلاس مذکور تشکیل خواهد شد

تیراندازی

شنا

پینگ پنگ

فوتسال

بدمینتون