قابل توجه اعضای محترم پروانه دار گروه مکانیک و برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اعضای محترمی که تمایل به همکاری در بخش کنترل نقشه گروه تاسیسات مکانیکی و برقی دارند ضمن مراجعه به دفتر نمایندگی مربوطه و اعلام همکاری بمنظور ایجاد وحدت رویه در کنترل نقشه در روز پنجشنبه مورخ 14/ 6/ 98 ساعت 9 در محل سازمان استان حضور بهم رسانند.