قابل توجه اعضای محترم پروانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

اعضای محترمی که تمایل به همکاری در بخش کنترل نقشه سازه دارند ضمن مراجعه به دفتر نمایندگی مربوطه و اعلام همکاری بمنظور ایجاد وحدت رویه در کنترل نقشه در روز پنجشنبه مورخ 31/ 5/ 98 ساعت 9 در محل سازمان استان حضور بهم رسانند.