قابل توجه اعضای محترم سازمان /  زمان ثبت نام دوره ورود به حرفه اجرا زمان ثبت نام دوره ورود به حرفه اجرا ( ۸۴ ساعته )  از تاریخ ۹۸/۱۱/۰۶ شروع و تا تاریخ ۹۸/۱۱/۲۰ منقضی می گردد . لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به پروفایل شخصی در نشانی سایت سازمان ، قسمت خدمات الکترونیکی ، سامانه مدیریت دوره های ارتقای پایه نسبت به مشاهده جزئیات برگزاری دوره و ثبت نام اقدام نمایند . یادآوری می گردد که نام کاربری و رمز عبور هر شخص کد ملی وی می باشد .

کمیته آموزش و ترویج سازمان