قابل توجه اعضاي محترم  گروه هاي معماري ،  تاسيسات مكانيكي و تاسيسات برقي سازمان

پیرو نامه 12862/98ص مورخ 25/09/98 با عنایت به نسبت تعداد اعضا به تعداد کار (جدول شماره یک مبحث دوم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) در رشته های  معماری پایه 2 و 1،  تاسيسات مكانيكی و تاسیسات برقی سازمان در شهرستان های استان ( بجز مرکز استان و علی الخصوص شهرستان های سقز ، قروه ، دهگلان ، و مریوان ) مجددا به اطلاع کلیه افراد متقاضی واجد شرایط دارای پروانه اشتغال در سطح استان می رساند در صورت تمایل آمادگی خود را جهت فعالیت در شهرستان های یاد شده بصورت کتبی تا پایان وقت اداری روز شنبه 17/ 12/ 98 به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام فرمایند.

بدیهی است در صورت عدم حضور همکاران معمار و تاسیساتی و به منظور جلوگیری از سرگردانی و همچنین تکریم ارباب رجوع و نیز تسهیل و تسریع در انجام امور، سازمان مجبور به استفاده از خدمات مهندسین دارای پروانه اشتغال در رشته های مرتبط یا بهره گیری از خدمات همکاران در استان های همجوار و یا اخذ تصمیم مقتضی خواهد بود.