عضو نظام مهندسي کردستان رتبه سوم آزمون ورود به حرفه رشته برق را کسب کرد

روابط عمومي : رتبه سوم آزمون ورود به حرفه مهندسي خردادماه  93 در رشته برق را مهندس فردين محمديان عضو نظام مهندسي ساختمان کردستان کسب کرد.

مدير کل مقررات ملي ساختمان با اهداي لوح يادبودي از تلاش ها و کسب رتبه سوم مهندس محمديان تقدير کرد.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان نيز طي پيامي اين موفقيت را به مهندس محمديان و کليه مهندسين کردستاني تبريک گفت.