صدور بیش از 500 شناسنامه فنی ملکی ساختمان در سال 93

نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از صدور بیش از 500 شناسنامه فنی ملکی ساختمان در سال 1393 خبر داد.

مهندس فریبرز خلیل اللهی با اشاره به اهمیت و جایگاه شناسنامه فنی و ملکی در صنعت ساختمان اظهار داشت: شناسنامه فنی و ملکی بعنوان هویت و شناسنامه ساختمان محسوب می شود و باید شهروندان و مهندسین نسبت به نهادینه کردن و بسط و توسعه شناسنامه ساختمان تلاش کنند.

وی از اهتمام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به امر شناسنامه فنی ملکی خبر داد و خواستار تلاش دیگر دستگاه های استان بخصوص رسانه ها و صداوسیما در فراگیرکردن و نهادینه کردن آن خبر داد.

مهندس خلیل الهی با اعلام صدور 515 شناسنامه فنی ملکی در سال 93 افزود: این 515 مورد به متراژ 333047 متر بوده است.

نایب رئیس سازمان خواستار توجه ویژه مالکین، مهندسین به امر شناسنامه فنی ملکی ساختمان شد.