شرکت 3064 نفر در آزمون ورود به حرفه مهندسی در استان کردستان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از شرکت 3064 نفر در آزمون ورود به حرفه مهندسی در استان کردستان خبر داد.

دکتر محمدصدیق ثابتی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: بیشترین تعداد شرکت کننده مربوط به رشته عمران نظارت با 725 شرکت کننده و کمترین آن مربوط به رشته ترافیک با 7 نفر می باشد.

وی افزود: در این آزمون 328 نفر برای رشته عمران  اجرا و 465 نفر نیز برای عمران محاسبات حضور خواهند داشت.

دکتر ثابتی در ادامه گفت: 295 نفر در رشته معماری طراحی، 433 نفر معماری نظارت، 248 نفر معماری اجرا شرکت کردند.

وی در پایان اظهار نمود: در رشته تاسیسات مکانیکی 140 نفر، تاسیسات برقی 301، شهرسازی 23، نقشه برداری 77 نفرو ترافیک 7 نفر در آزمون ورود به حرفه مهندسی استان کردستان شرکت نمودند.