شرایط عضویت هفتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام شد

 
 
 
آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان          

نظر به اینکه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت 8 الی 17 روز پنج شنبه مورخ 9/7/1394در محل اداره راه وشهرسازی سنندج وسایر شهرستان ها برگزار خواهد نمود .لذا بدینوسیله از کلیه داوطلبان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ، شهرسازی ، ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 59 آئین نامه اجرایی آن ( دارای پروانه اشتغال به کار پایه 2 ویا بالاتر) می باشند واز 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه 3 ویا بالاتر بوده وعلاقه مند به عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان هستند دعوت می شود با در دست داشتن :

1-    اصل  و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی

2-    اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

3-    اصل و تصویر مصدق مدرک تحصیلی در رشته اصلی ( مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی)

4-    اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه

5-    اصل و تصویر مصدق کارت ملی

6-     دو قطعه عکس 4*3

7-    تصویر مصدق نامه استعفا وبرگ پذیرش آن برای بازرسان . اعضای شورای انتظامی وکارکنان سازمان استان

8-    گواهی عدم سوئ پیشینه

9-    گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد تائید هیات اجرایی و دستگاه نظارت استان

10-                        تکمیل فرم های موجود در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

از تاریخ 1/4/94 الی 1/5/94 به محل هیات اجرایی انتخابات واقع  در ساختمان شماره2 اداره راه وشهرسازی استان کردستان ( خ0 اکباتان) مراجعه و ثبت نام نمایند. بدیهی است مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد وبه درخواست های  ناقص یا در خواست هائی که پس از اتمام مدت مذکور و در خواست هایی که داوطلب عضویت در هیات مدیره دارای مدرک تحصیل در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروهایی است که اعضای آن کمتر از 7 نفر موضوع تبصره 1 ماده 61 می باشد ترتیب اثر داده نمی شود وثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیل در رشته های اصلی ساختمان می باشند

شرایط داوطلبین عضویت در هیات مدیره :

شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان وفق ماده 11 قانون و ماده 59 آئین نامه اجرائی آن به شرح زیر می باشد :

1-    تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2-    نداشتن فساد اخلاقی ، مالی ، و عدم اعتیاد به مواد مخدر

3-    داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی

4-    نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی

5-    داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره : اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند .

6-     دارا بودن پروانه اشتغال پایه (2) یا بالاتر در رشته اصلی مهندسی ساختمان و از 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) یا بالاتر باشد .

ج : تعداد اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در رشته و گروه به شرح زیر است :

1-    گروه عمران ( عمران ، نقشه برداری و ترافیک ) 5 نفر

2-    گروه تاسیسات (برق و مکانیک ) 2 نفر

3-    گروه معماری و شهرسازی( معماری و شهرسازی ) 2 نفر

هیأت اجرائی هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان