سمینار پهپادها و کاربردهای آن در مهندسی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار می کند:

سمینار پهپادها و کاربردهای آن در مهندسی عمران

سخنران:

دکتر سلمان احمدی

زمان: چهارشنبه 20/ 11/ 95 ساعت 16:30
مکان: سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان