سمینار زلزله وایمنی برگزار شد

سمینار زلزله وایمنی توسط امورآموزش وپژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در تالار فردوسی دانشگاه کردستان برگزار شد.

دکتر هوشنگ دباغ مدیر امورآموزش وپژوهش سازمان در ابتدای این سمینار طی سخنانی اعلام کرد : وضعیت منطقه باوجود زلزله کرمانشاه و همچنین زلزله های کرمان وتهران لزوم برگزاری چنین همایش هایی را دوچندان می کند .
وی با عنوان اینکه برگزاری سمینار زلزله وایمنی توسط سازمان با حضور اساتید برجسته نیز در همین راستا می باشد، افزود : شناخت وچیستی زلزله وبررسی جوانب مختلف آن ، آگهی بخشی ومدیریت بحران از مهمترین اهداف برگزاری چنین سمینارهایی می باشد.

در این سمینار دکتر آزاد یزدانی، دکترای مهندسی زلزله از دانشکاه علم وصنعت وهمچنین دکتر منوچهر اردلانی دکتری مهندسی سازه از دانشگاه کانتر بری نیوزلند به ارائه سخنرانی پرداختند.

در پایان نیز دکتر ثابتی عضو هیات مدیره نظام مهندسی کردستان ، آمادگی این سازمان را جهت برگزاری چنین نشست هایی اعلام کرد وافزود : سازمان از هرگونه پیشنهاد و راهکاری درجهت ارتقای دانش فنی مهندسان بخصوص در حوزه ی زلزله استقبال می کند.