سمينار تکنولوژي لامپ هاي led  و آموزشي نرم افزارdialux

 

سمينار تکنولوژي لامپ هاي led  و آموزشي نرم افزارdialux  

 

اين سمينار توسط شرکت مهندسي شايان برق برگزار مي شود.

زمان: پنج شنبه 16 مرداد ساعت 16 تا 18