سازمان نظام مهندسی ساختمان" کارگزاری بیمه مهندسان" تاسیس می کند مهندس شایان عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگو با روابط عمومی شورای مرکزی در این باره گفت: در حال حاضر بیمه‌های مسئولیت و درمان تکمیلی و سایر انواع بیمه های مرتبط با مهندسان به صورت پراکنده و متفاوت در هر استان مورد عمل قرار میگیرد .در همین ارتباط شورای مرکزی تصمیم گرفته است در مرحله نخست ، تاسیس یک "کارگزاری بیمه " با مدیریت و نظارت صندوق مشترک و با استفاده از تجربیات استان‌های موفق را در دستور کار قرار دهد و در صورت حصول نتایج کافی و در فاز بعدی اقدام به تاسیس "بیمه مهندس" گردد که به صورت فراگیر تمام امور بیمه ای مرتبط با مهندسان و صندوق تضمين کیفیت ساخت را در سراسر کشور پوشش دهد.
و ی ابراز امیدواری کرد : با سامان بخشی بیمه مهندسان ،علاوه بر ارتقای کیفیت بیمه ای و افزایش سطح پوشش ها ، ميتوان در دراز مدت به ارتقای کیفیت ساخت و به تبع آن افزایش انتفاع جامعه بهره برداران اندیشید .
وی در ادامه افزود : باور ما اینست که توسعه اخلاق حرفه ای و تعمیق سطح تعلق به حرفه ،بدون توجه به امکانات رفاهی و بیمه ای شدنی نیست و باید همه ظرفیتها برای افزایش سطح این نوع خدمات بکار گرفته شود.