سازمان تا 15 فروردین 99 تعطیل می باشد قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

احتراما پیرو نامه شماره 14025/ د/ ش م جناب آقای مهندس خرم رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و بجهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، سازمان تا تاریخ 15 فروردین 1399 تعطیل می باشد.
@sazmankurdestan