راه اندازي دفتر سازمان نظام مهندسي استان کردستان در اقليم کردستان عراق
 
 رئيس سازمان نظام مهندسي کردستان خبر داد:
راه اندازي دفتر سازمان نظام مهندسي استان کردستان در اقليم کردستان عراق 
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان به نقل ازخبرگزاري بين المللي کردپرس دکتر محمد صديق ثابتي در نشستي مطبوعاتي با اصحاب رسانه و خبرنگاران کردستاني اظهار داشت: طي سفري که چند هفته پيش به همراه جمعي از همکاران سازمان نظام مهندسي به اقليم کردستان عراق داشتيم با مسؤلان مرتبط و نمايندگان حوزه مهندسي اقليم نشستهاي را برگزار کرديم و جهت ايجاد تفاهم نامه هاي براي همکاري بين دو طرف به گفتگو پرداختيم ..................................  ادامه خبر