رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی به مناسبت روز شوراها/ اعلام همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با شوراهای شهر و روستای استان

مهندس فریبرز خلیل اللهی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی بمناسبت نهم اردیبهشت روز شوراها، این روز را به پارلمانتاران پارلمان های شهری و روستایی کشور علی الخصوص استان کردستان تبریک گفت.

رئیس سازمان در این پیام با اشاره به فلسفه وجودی تشکیل شوراها اظهار داشت: اعتقاد به جایگاه مردم و حقوق و مطالبات آنان و حضور و مشارکت آنان در تصمیم گیری ها، جایگاه شوراها و نقش آنان را در نظامی دمکراتیک و مردم سالار پررنگ تر می کند.

وی وجود شوراها را الفبای ورود به سیستم مردم سالار و آنان را نمایندگان مطالبات و خواست های جامعه دانست.

مهندس خلیل اللهی دستیابی به توسعه همه جانبه را در گرو شورایی توانمند و همکاری عموم با آنها توصیف کرد.

وی همچنین با تبریک ویژه این روز به اعضای مهندس و عضو سازمان در پارلمان های محلی استان، نقش و خدمات و جایگاه آنان را در اتخاذ تصمیم های توسعه خواهانه و عمرانی ستود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با بیش از 7 هزار عضو متخصص و کارا می تواند نقش پررنگی را در جهت نیل به توسعه و ارائه مشورت ها و دیدگاهایی منطقی و درست در عمران استان کردستان ارائه نماید، افزود: سازمان بعنوان بازوی فکری و اجرایی توانمند در مدیریت شهری همواره آمادگی خود را در جهت هماهنگی با شوراها  در حوزه ساخت و سازها و عمران شهری اعلام نموده است و معتقد است این هماهنگی می تواند در جهت ارتقای کیفیت ساخت و سازها و رضایت شهروندان را در پی داشته باشد.

وی در این پیام تاکید نمود: ساخت و سازهای غیرمجاز و رشد بی رویه آن، آشفتگی سیما و منظر شهری، تکریم ارباب رجوع و بسط دولت الکترونیک، نهادینه سازی و فرهنگ سازی در جهت رغایت مقررات ملی ساختمان و ... چالش هایی هستند که لزوم همکاری سازمان با شوراهای شهر و روستا را دوچندان می کند.