رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان: استفاده از دانش و تجربه معماران می تواند جامعه را به آرامش سوق دهد

مهندس خلیل اللهی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی سوم اردیبهشت روز بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار را به کلیه معماران علی الخصوص مهندسین معمار عضو سازمان تبریک گفت.

رئیس سازمان ضمن تجلیل از خدمات ارزنده جامعه معماری، جایگاه و نقش آنان را در  جامعه غیرقابل انکار دانست.

مهندس خلیل اللهی با بیان اینکه معماران خالقان سبک زندگی کنونی ما هستند اظهار داشت: قدرت بودن و وجود معماران در جامعه را باید در مصائب نبودن آنها تصور کرد. زندگی ای از با ساختار و کالبد آشفته و بی هویت با انسان هایی خالی از آرامش و آسایش محصول این وضعیت است.

وی با تاکید بر لزوم بهره گیری از توان و دانش معماران در ساخت جامعه ای با کالبد و محتوای توسعه یافته افزود: استفاده از پتانسیل و ظرفیت معماران می تواند مسیر نیل به جامعه ای توسعه یافته را تسریع نماید.

 رئیس سازمان اظهار داشت: جامعه معماری همیشه آمادگی خود را در جهت پیشرفت و تکامل همه جانبه استان اعلام نموده و اعلام می دارد که جامعه باید از توان، دانش، تجربه و ظرفیت های گسترده این قشر بهرمند شود.