رئيس سازمان نظام مهندسي کردستان خبر داد:راه اندازي دفتر سازمان نظام مهندسي استان کردستان در اقليم کردستان عراق
 رئيس سازمان نظام مهندسي کردستان خبر داد:
راه اندازي دفتر سازمان نظام مهندسي استان کردستان در اقليم کردستان عراق 


به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان به نقل ازخبرگزاري بين المللي کردپرس دکتر محمد صديق ثابتي در نشستي مطبوعاتي با اصحاب رسانه و خبرنگاران کردستاني اظهار داشت: طي سفري که چند هفته پيش به همراه جمعي از همکاران سازمان نظام مهندسي به اقليم کردستان عراق داشتيم با مسؤلان مرتبط و نمايندگان حوزه مهندسي اقليم نشستهاي را برگزار کرديم و جهت ايجاد تفاهم نامه هاي براي همکاري بين دو طرف به گفتگو پرداختيم.
دکتر ثابتي افزود: با توجه به مذاکرات با مسؤلان اين حوزه و با هدف ساخت و سازهاي اصولي تر در اقليم کردستان عراق و صدور توانمندي هاي مهندسين ايراني و به ويژه استان کردستان و همچنين ايجاد اشتغال براي آنان  در آينده نزديک دفتر سازمان نظام مهندسي استان کردستان در استان سليمانيه اقليم کردستان عراق راه اندازي شده و فعاليت رسمي خود را شروع خواهد کرد.
وي تصريح کرد:خوشبختانه به دليل داشتن مشترکات و مراودات فرهنگي و اقتصادي و قومي و به ويژه  هم زبان بودن ما با اقليم کردستان عراق و ارتباطات مطلوب آنان در بيشتر حوزه ها با کشورمان توانستيم با اين اقليم ارتباط خوبي را برقرار کرده و در راستاي فعاليت مهندسان و فعالان عرصه ساخت و ساز در شهرهاي اقليم و کشور عراق تفاهم نامه راه اندازي دفتر سازمان را تصويب و به امضاي دو طرف برسانيم که اميدواريم با راه اندازي اين دفتر در اقليم کردستان عراق شاهد ارتباطات بيشتر در زمينه هاي ساخت و ساز و همچنين ارائه خدمات مطلوب به اين کشور باشيم.
رئيس سازمان نظام مهندسي استان کردستان اظهار داشت: تعطيلي پروژه هاي عمراني در سطح استان يکي از مشکلات است و متاسفانه به دليل اين تعطيلي فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف مهندسي با عضويت شدن در سازمان نظام مهندسي بيشتر به اين سازمان براي اشتغالزايي روي آورده اند که اميدواريم با ايجاد دفتر در اقليم کردستان عراق شاهد فعاليت آنان در پروژهاي شهرهاي اقليم باشيم.