دوره هاي آموزشي براي گروه مکانيک

دوره هاي آموزشي براي گروه مکانيک

 

مرکز آموزش و پژوهش مهندسي يژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي در حوزه رشته مکانيک نموده است. مهندسين رشته مکانيک مي توانند از طريق سايت و شماره تلفن زير با اين مرکز تماس برقرار کرده و اطلاعات تکميلي تر را دريافت نمايند.

شماره تماس: 8-88985947-021   

آدرس سايت:    www.cere.ir