حضور مشاور مالياتي در سازمان

حضور مشاور مالياتي در سازمان

به اطلاع کليه اعضا سازمان مي رساند مشاور مالياتي جهت مشاوره و پاسخگويي به سوالات مالياتي مهندسين طبق زمانبندي ذيل در سازمان حضور خواهند داشت:

شنبه     8:30 تا 10:30

دوشنبه      17  تا  19

چهارشنبه    17 تا 19