تور یکروزه بانوان به مقصد منطقه هورامان برگزار شد

بانوان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از منطقه هورامان بازدید کردند.

در این تور که بیش از 50 عضو بانوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان حضور داشتند از بافت تاریخی منطقه هورامان، سد داریان پاوه و دیگر مناطق تاریخی و گردشگری هورامانات بازدید کردند.

هرساله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بازدیدهایی را برای بانوان عضو سازمان برگزار می کند.