تقویم آموزشی برگزاری سمینارهای امورآموزش وپژوهش تیرومرداد سال 1394

 

تقویم آموزشی برگزاری سمینارهای امورآموزش وپژوهش

تیرومرداد سال 1394

 

طراحی

نام درس

مدرس

رشته

زمان برگزاری

شروع دوره  

کارگاه Dig silent

مهندس فواد گل آور محمدی

برق

دوشنبه 22/04/94

ساعت16الی 19

-

کارگاه Etabs 2015

دکتر سالار منیعی

سازه

شنبه وسه شنبه هاشروع 3مرداد

ساعت16 الی 18:30

-

بازدید ازساختمان کتابخانه

مهندس ابراهیم حمزه زاده

معماری  

 

طرا حی لرزه ای سازه های فولادی

دکترجمشید کرمی

سازه

یکشنبه ها ساعت 16:30الی 19:30

شروع 4مرداد

نحوه تنظیم قراردادها

دکتر علی رشیدی

سازه ومعماری

(مجریان)

جهارشنبه ساعت 15:30الی 19:30

24/04/94

مسئولیت حقوقی

دکتر علی رشیدی

سازه ومعماری

(مجریان)

سه شنبه ساعت 15:30الی 19:30

شروع 23/04/94

پمپ وکاربرد آن

دکتر مسعود ابراهیمی

مکانیک

21/05/94

جهارشنبه ساعت 15:30الی 20

 

 

 

 

طرح تفکیک اراضی شهری

مهندس شاهو کشاورزی

شهرسازی

29/05/94پنج شنبه

ساعت 16الی 19