تقدیر بازرسین منتخب از اعتماد اعضای سازمان

بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان طی نامه ای از حسن اعتماد اعضای سازمان تقدیر کردند.

مهندس آرش اسدپور ، مهندس خه بات اشرف سجادی و مهندس آزاد فائز که در انتخابات بازرسین سازمان در مجمع عمومی  اخیر بعنوان بازرسین سازمان انتخاب شده بودند با تقدیر از مشارکت اعضا در انتخابات بازرسین، اظهار امیدواری کردند که با عملکرد خویش در سمت  بازرسین به اعتماد اعضا بنحو شایسته پاسخ دهند.

متن نامه ی بازرسین سازمان بدین شرح است :

بدینوسیله مراتب تشکر و سپاسگذاری عمیق خود را از کلیه  همکاران ارجمند عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ، بالاخص اعضای محترم شرکت کننده در مجمع عمومی مورخ 11/5/94 که اینجانبان را در انتخابات بازرسین سازمان رهین سعه صدر و لطف خود قراردادند ، تقدیم میداریم . امید است با عملکرد خویش در سمت بازرسین سازمان شایسته قدردانی از حسن نظر و اعتماد همکاران باشیم. انشاالله