تفاهم نامه خدمات دندانپزشکي سازمان با کلينيک خانواده

 

تفاهم نامه خدمات دندانپزشکي سازمان با کلينيک خانواده

مهندس فرزام فاروقي مسئول واحد رفاهي سازمان از تفاهم نامه همکاري سازمان با کلينيک دندانپزشکي خانواده خبر داد.

مهندسي فاروقي با بيان اين که واحد رفاهي سازمان در پي ايجاد بسترهايي لازم براي رفاه بيشتر اعضاي سازمان است، ايجاد تفاهم نامه با کلينيک دندانپزشکي  را در اين راستا توصيف کرد.

وي افزود:  طبق تفاهم نامه شماره 6845 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان با کلينيک دندانپزشکي خانواده در سنندج از اين پس اعضاي سازمان مي توانند با دريافت معرفي نامه از تخفيفات ويژه بهره مند شوند.

مسئول واحد رفاهي سازمان اظهار داشت: طبق اين تفاهم نامه ويزيت اعضا و خويشاوندان درجه يک (پدر-مادر-خواهر و برادر- همسر و فرزندان) بصورت رايگان و ديگر خدمات دندانپزشکي نيز بصورت متغير شامل تخفيفات ويژه اي خواهد شد.

جهت دريافت معرفي نامه در روزهاي يکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه به خانم رضايي واحد رفاهي و در روزهاي شنبه و چهارشنبه به خانم فتحي دفتر رياست مراجعه فرماييد.

آدرس کلينيک خدمات دندانپزشکي خانواده: سنندج - خيابان آبيد - کوي گلپر 

دانلود تعرفه هاي دندانپزشکي کلينيک خانواده طبق تفاهم نامه

دانلود متن تفاهم نامه