تغییر ساعت کاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

با توجه به نامه ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر تقلیل سه ساعته زمان کاری سازمان، به اطلاع می رساند تا پایان اسفند ماه ساعت کاری سازمان از ساعت 8:30 الی 12 می باشد.