تبریک به مهندس فاروقی

جناب آقای مهندس فرزام فاروقی

دبیر محترم هیات مدیره

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان کردستان را که می تواند منشا خدمات ارزنده ای باشد به آن جناب و جامعه مهندسی استان تبریک می گوییم

بازرسان سازمان

یوسف وثوقی                                        فرشید عزت پور