بمناسبت روز زن، ارائە بلیت سینما بهمن سنندج برای بانوان عضو سازمان امور رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ضمن تبریک روز زن و گرامیداشت مقام مادر سانس سینما بهمن سنندج (شنبه 26 بهمن ماه ساعت 19) بصورت رایگان را به اعضای محترم سازمان اختصاص داده است.
لذا جهت دریافت و رزرو بلیت سینما جهت سانس یاد شده به روابط عمومی مراجعه و یا با شماره تماس 33566031 تماس حاصل فرمایید.
_ اولویت با بانوان عضو سازمان می باشد.
_ هر عضو می تواند حداکثر نسبت به رزرو 3 بلیت اقدام نماید.
- خانواده اعضای محترم نیز می توانند در این سانس حضور داشته باشند.
_ عنوان فیلم: مطرب