با حکم وزیر راه و شهرسازی/ دکتر ثابتی مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان شد وزیر راه و شهرسازی طی حکمی دکتر محمدصدیق ثابتی را بعنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان منصوب کرد.
دکتر محمدصدیق ثابتی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان،  سابقه چهار سال ریاست این سازمان و نائب رئیسی گروه تخصصی عمران شورای مرکزی  را درکارنامه فعالیت خود دارد.
وی درای دکترای عمران از دانشگاه آنای هندوستان می باشد.
ریاست دانشگاه علمی کاربردی سنندج، ریاست دانشکده فنی دانشگاه آزاد از جمله سوابق دکتر ثابتی می باشد.