با تایید مجمع عمومی/ تراز مالی سال 1397 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تصویب شد

مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور اعضای سازمان در محل سالن فروردین مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار گردید.

این مجمع با دستور کار ارائه گزارش هیات مدیره در رابطه با امورات سازمان، بررسی و تصویب تراز نامه منتهی به سال 97 مطابق مواد 8 و 21 شیوه نامه تشکیل اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 97، گزارش پیگیری های انجام شده در رابطه با تشکیل تعاونی سهامی عام و تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي اطلاعيه‌هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان با تعیین هیات رئیسه سنی و اصلی آغاز و هریک از موارد دستور کار مورد شور اعضای مجمع قرار گرفت.

در این مجمع با انتخاب اعضای حاضر در مجمع مهندس صمدقادرپور، مهندس شهرام پیری، مهندس حیدر عزیزی، مهندس کارو محمدیانی بعنوان هیات رئیسه سنی مجمع انتخاب شدند.

طی انتخاب اعضای مجمع مهندس فریدون صالحیان بعنوان رئیس مجمع، مهندس فتحی بعنوان منشی ،مهندس محسن محمدی و هیوا اردلان بعنوان ناظرین هیات رئیسه اصلی مجمع را برعهده گرفتند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ضمن تقدیر از حضور اعضا در مجمع به تشریح فعالیت های صورت گرفته پرداخت و به نقطه نظرات، دیدگاه ها، انتقادات و پیشنهادات اعضا پاسخ گفت.

دکتر امیراسعد نصری زر خزانه دار سازمان نیز به  به تراز نامه منتهی به سال 97 سازمان نظام مهندسی پرداخت که با تایید اعضای حاضر به تصویب رسید.

مهندس هیوا سیدیونسی دبیر هیات مدیره گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص تشکیل تعاونی سهامی عام  را ارائه نمود.

مهندس نوذری بازرس سازمان نیز به ارائه دیدگاه های بازرسین سازمان در رابطه با عملکرد هیات مدیره پرداخت که با ریاست سازمان در این رابطه توضیحاتی را ارائه نمود.

با تصویب اعضا روزنامه جام جم و هفته نامه روژان به عنوان روزنامه كثيرالانتشار براي اطلاعيه‌هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان انتخاب شدند.