باحضور نمایندگان سازمان، دفتر فنی استانداری، راه و شهرسازی و شهرداری؛ نشست کمیته مبحث دو مقررات ملی ساختمان برگزار شد

نشست کمیته مبحث دو مقررات ملی ساختمان باحضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، دفتر فنی استانداری استان، اداره نظام مهندسی راه و شهرسازی استان و شهرداری سنندج با حضور ریاست سازمان برگزار شد.

در این نشست درباره تسهیل در امور و رفع ابهامات مبحث دو مقررات ملی ساختمان، بومی سازی این مبحث، ارائه پیشنهادات و راهکارها در این رابطه، اجرایی نمودن مبحث 22 بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در این نشست بر همکاری و هماهنگی دفتر فنی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری سنندج تاکید شد.

مهندس فریبرز خلیل اللهی ریاست سازمان، دکتر قناعت، مهندس راستین و مهندس گودرزی بعنوان نمایندگان سازمان، مهندس وثوقی نماینده دفتر فنی، مهندس اصلانی نماینده راه و شهرسازی و مهندس آجیلیان نماینده شهرداری در این نشست حضور داشتند.