اولین نشست مشترک کمیسیون تخصصی معماری با گروه کنترل نقشه سازمان

اولین نشست مشترک کمیسیون تخصصی معماری با گروه کنترل نقشه سازمان نظام مهندسی استان کردستان در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی برگزار گردید.

در این نشست که اعضای گروه تخصصی معماری و دکتر توحیدی عضو هیات مدیره و نماینده گروه کنترل نقشه حضور داشت، در رابطه با موانع موجود  در خصوص ترسیم و طراحی در نقشه های اجرایی و کنترل آنها بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه بر لزوم  وحدت رویه در نقشه های معماری و یکسان سازی نقشه های معماری در کل استان تاکید گردید.

همچنین در این نشست مقرر شد چک لیست ها و دستور العمل هایی به گروه کنترل نقشه اعلام و پس از تایید به کلیه دفاتر استان اعلام و اعمال آن در نقشه های اجرایی جهت ارتقای کیفیت نقشه های اجرایی الزام گردد.