اولین دوره عرصه املاک برگزار شد اولین دوره آموزشی عرصه املاک با حضور مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی گروه نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.
این دوره باتوجه به انعقاد تفاهم نامه تهیه نقشه عرصه املاک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با اداره کل ثبت اسناد و املاک در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حفظ پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.