اولین بانوی رئیس نظام مهندسی ساختمان در استان ایلام

مهندس الهام حیدری به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام انتخاب شد.
خانم مهندس حیدری عضویت در هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  ایلام  در دوره های پنجم ، ششم و هفتم با عناوین نایب رئیس اول ، دوم و دبیری  را در کارنامه فعالیت خود در نظام مهندسی ساختمان استان ایلام دارد.

وی  دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برق  است.
پس از استعفای مهندس منصور بهادری و انتخاب ایشان به عنوان دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  مهندس حیدری فعالیت خود را در پست ریاست سازمان ایلام آغاز نمود.